Podarilo sa vám rozpracovať nový nápad či myšlienku, venovali ste svoj čas vynájdenie a je váš vynález využiteľnými v oblasti priemyslu? Pokiaľ na všetky tri otázky odpovedáte „áno“ a ste vynálezcom, gratulujeme – práve ste splnili tri základné predpoklady pre udelenie výrazu, ktorým sú patenty https://www.etuls.sk/patent/ a s ním spojené zákonnej ochrany vášho duševného vlastníctva a prichádza čas na návštevu úradu. Je nutné vedieť, že tento proces je časovo náročný a trvá niekoľko rokov, než k udeleniu vynálezu skutočne dôjde. Nemusíte sa však obávať, že by vás konkurencie predbehla, pretože podaním prihlášky vzniká právo prednosti vo váš prospech.

Ochrana vynálezu

Prvým krokom každého záujemcu o udelení vynálezu je teda podania prihlášky,a to osobne, poštou či elektronickou formou. Žiadosť o patenty sa zvyčajne podáva v dvoch exemplároch na formulári úrade, kde vynález presne popíšete, uvediete nároky vynálezu, ktoré predmet, ktorý chcete zákonne chrániť, vymedzujú a uvediete tiež stručnú anotáciu, prípadne výkresovú dokumentáciu (pozor, rozmery výkresov a dokonca údaje o parametre okrajov i tlače sú presne stanovené) a uhradíte správny poplatok.

Čo vás čaká a neminie
4.3 (85%)8
This entry was posted in Nezařazené and tagged . Bookmark the permalink.