Správy z Východu

Výberové konania na pracovné pozície na Magistráte mesta Košice

Primátor mesta Košice vyhlasuje konkurz na pracovné pozície:


- Referent programového rozpočtu a strategického financovania

- Vedúci/a referátu programového rozpočtu a strategického financovania

- Referent legislatívneho referátu

- Vedúci/a finančného oddelenia

- Vedúci/a referátu metodiky účtovania a konsolidácie

 Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie (k dispozícii v prílohe vpravo hore), prípadne štruktúrovaný životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov zašlite na emailovú adresu dasa.slovikova@kosice.sk, alebo poštou na poštovú adresu
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

do 20. februára 2009.

Vyplnením dotazníka uchádzač o zamestnanie svojím podpisom súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov Mestom Košice a tento súhlas poskytuje Mestu Košice na pracovnoprávny účel. Mesto Košice je oprávnené spracúvať údaje o uchádzačovi o zamestnanie obsiahnuté v tomto dotazníku. Doba platnosti súhlasu uchádzača o zamestnanie so spracúvaním jeho osobných údajov zodpovedá dobe nevyhnutnej na archiváciu informačných systémov obsahujúcich predmetné osobné údaje stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uchádzač o zamestnanie je oprávnený odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných. Po skončení výberového konania budú informačné systémy obsahujúce osobné údaje uchádzača o zamestnanie predmetom archivácie v lehote stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi a po uplynutí lehoty na archiváciu budú informačné systémy obsahujúce osobné údaje uchádzača o zamestnanie predmetom skartácie.

 

Zdroj: http://www.kosice.sk/


13.02.2009 09:21 | Redakcia Košice

Komentáre (0)

Kategória: Košice


Ďalšie články od autora:
 

Správy z Východu

Správy z Východu

iUdalosti

Viac udalostí